ICOANA POCAINTEI ADEVARATE

ICOANA POCAINTEI ADEVARATE

miercuri, 23 martie 2011

PREGATITI-VA, DRAGII BUNELULUI, PREGATITI-VA!
Epistola unui sfant contemporan: “PREGATITI-VA, DRAGII BUNELULUI, PREGATITI-VA…”
“Dumnezeu caută la lucrarea tainică a inimii; la lucrarea cea dinlăuntru, nu la cea dinafară. Când se exagerează cu lucrarea de dinafară, cum se întâmplă acum, e semn că s-a părăsit lucrarea lăuntrică“.Această scrisoare face parte din minunata corespondenţă trimisă de un Staret rus contemporan mai putin cunoscut, Părintele Selafiil din Siberia - ucenicul Sfântului Arhiepiscop Luca al Crimeii - (a nu se confunda cu Batranul Selafiil de la Noul Neamt, duhovnicul parintelui Savatie Bastovoi) către un tânăr român, pe care l-a călăuzit prin scrisorile, prin dragostea şi rugăciunile sale până la trecerea sa către Domnul în ianuarie 2007, la vârsta de 97 de ani. Lucrul minunat este acela că tânărul, deşi nu a vizitat niciodată Rusia, a primit de la Dumnezeu darul de a cunoaşte şi a fi călăuzit, de către unul dintre marii părinţi duhovniceşti ai zilelor noastre. (“Presa Ortodoxa”, nr. 6/2009, text revizuit prin consultare cu destinatarul scrisorii)Epistola unui sfânt contemporan către românii care îl caută pe Dumnezeu cu sinceritate şi curăţie a inimii

“Domnul să vă binecuvânteze şi să vă acopere cu mâna Sa cea tare!Piotr, Piotr, Bunelului îi este tare dor de tine. Piotr, nu ştiu dacă ne vom vedea în această scurtă viaţă pământească, în această pribegie a noastră către Cer. Dar fiece scrisorică ce mi-o citeşte batiuşka V. de la tine şi de la voi mă face pe mine, un moşneag noduros şi ros de molii, să iau pulsul inimii mele dulci. (…)Piotr, Piotr, am aflat şi noi – mai bine zis, îngeraşii aceştia ai mei – prin anunţurile care se fac la acest calculator, despre ceea ce se întâmplă acum în lumea largă. Eu nu ştiu cum lucrează acest aparat, dar V. mi-a spus că se afişează cumva ştirile cele mai importante ce se petrec în lume. Oh, inima mea dulce, vezi cât s-a înmulţit răutatea în lume? Acolo, în Palestina, este acum mare vărsare de sânge şi lucrurile nu cred să meargă spre bine. Poate te vei mira, Piotr, dragul Bunelului, că pe mine, un moşneag, mă preocupă lucrurile acestea; dar voiesc să vi le zic pentru că acum sunt vremurile de sfârşit, copile, sunt vremurile de sfârşit! Pacea în lume va fi, curând, un lucru rar.Oh, dragul Bunelului, eu mă voi duce din această lume deşartă în curând, dar voi, voi veţi prinde mari grozavii şi mari răutăţi. Când vor fi anume toate acestea?, îl veţi întreba pe Bunelul. Ei, Domnul Dumnezeu poate grăbi sau mai poate amâna sfârşitul, după a Lui socotinţă; răutatea şi desfrânarea, eresul şi delăsarea s-au înmulţit atât de mult în lume, că nu ştiu cât va mai îngădui Domnul lumea aceasta…Copile drag, Piotr, să ştii că grozăvia cea mare va fi un război între toate marile puteri ale lumii, şi va fi atâta foc şi prăpăd peste toată omenirea, că mulţi vor vrea să se fi aflat în pământ, în morminte. Mulţi vor pieri…Piotr, inima mea dulce, rostul duhovnicilor nu este să-i înfricoşeze şi să-i înspăimânte pe fiii lor duhovniceşti. Dar a ascunde adevărul, şi anume că mult nu mai e, ar fi o trădare a Adevărului Hristos.Pregătiţi-vă, dragii Bunelului, pregătiţi-vă…Cum să vă pregătiţi?Rugaţi-vă cu sârguinţă; Piotr, hrana şi băutura noastră este pravila de fiecare zi şi sfânta spovedanie. Feriţi-vă ochii şi cugetele de desfrânare, căci pentru desfrânare va îngădui Domnul acest prăpăd prin foc.Piotr, Piotr, cele ce ţi se par grele, cu ajutorul lui Dumnezeu sunt uşoare şi dulci. Tu ştii lucrul acesta. Chiar în mijlocul lumii, harul lui Dumnezeu este cheiţa care deschide inimile noastre şi lasă să intre Viaţa veşnică. În mijlocul cetăţii, Dumnezeu ascunde mulţi plăcuţi ai Lui. Aşa a fost întotdeauna.Numai să strigaţi, dragii Bunelului, să strigaţi la Dumnezeu şi la Preacurata Maica Sa când veţi avea vreo greutate pe suflet sau veţi da de vreo ispită!Acum, da, se deschid multe mănăstiri. Se scriu multe cărţi. Se ţin multe conferinţe de pace între religii. Se înfrumuseţează bisericile cu felurite podoabe, cu aur şi argint… Dar Dumnezeu nu caută la acestea… Dumnezeu caută la lucrarea tainică a inimii; la lucrarea cea dinlăuntru, nu la cea dinafară. Când se exagerează cu lucrarea de dinafară, cum se întâmplă acum, e semn că s-a părăsit lucrarea lăuntrică... Mi-au povestit multe aceşti părinţi români ai mei, de când îi ştiu eu pe îngeraşii aceştia… Sunt mii şi mii de monahi, dar abia dacă găseşti vreun povăţuitor cu frica lui Dumnezeu. Eu plâng adesea pentru aceasta, copile. Sunt mulţi stareţi care se îngrijesc de gospodărie, de chiverniseală, iar de lucrarea lăuntrică aproape că nu se grijeşte nimeni.Dragii Bunelului, voi să faceţi aşa: petreceţi fiecare zi în frica lui Dumnezeu, cu plinirea pravilei şi cu gândul că acea zi poate fi cea din urmă. Petrecând aşa, nu veţi greşi. Chiar dacă nu veţi putea ţine gândul acesta al morţii în fiece zi, măcar o clipă, o secundă pe zi să vă gândiţi la moarte, şi tot va fi bine.

Dar mai cu seamă, dragii Bunelului, să ţineţi această mare comoară ce a sădit-o Dumnezeu în inimile voastre – dragostea duhovnicească.Părinte Filaret, ţineţi aproape de Piotr. Piotr, cocorul meu alb, ţine aproape de batiuşka Filaret.Acum, veniţi fiind din Athos, unde aţi întâmpinat multe ispite, aşa cum aţi scris mai demult Bunelului, trebuie să vă bucuraţi. Credeţi că Domnul a poruncit dragostea, fiind noi fără de greşeală? Sau poruncit-a Domnul dragostea îngerilor din cer? Nu, nicicum, căci aceştia sunt duhuri, sunt făpturi netrupeşti care Îl iubesc pe Domnul, Îl slavoslovesc şi ascultă pururea poruncile Lui.Nu, Domnul ne-a poruncit nouă, celor de pe pământ, dragostea – nouă, celor ce suntem ţinuţi de multe neputinţe, celor ce ne oblojim rănile cu harul Său, celor ce ne sângerăm uneori unii pe alţii din neştiinţă duhovnicească şi din pricina boalelor de care suferim.Domnul nu a spus: „Vindecaţi-vă mai întâi, şi apoi faceţi faptele dragostei ce vă zic”. Nu, Domnul a poruncit să ne iubim unii pe alţii, aşa cum suntem – şi, pe măsura ostenelii noastre, ranele se închid, sângele se opreşte, durerea încetează.

Dragostea noastră unul către altul aduce roua smereniei. Iar, smerindu-ne, ajungem să iubim mai adevărat. Numai smerindu-ne…Dragostea este poarta către cer. Prin această poartă nu intră cei mari ai acestei lumi, cei voinici, cei perfecţi. Nu, această poartă este făcută pentru cei ologi, pentru cei gârbovi, pentru cei orbi, pentru cei slăbănogi, pentru cei paralitici... Dragul Bunelului, drag… Aceştia intră pe poarta dragostei şi ajung în curţile Domnului, unde încep să se vindece. Ei nu intră pe poarta dragostei deja vindecaţi, tămăduiţi, ci se vindeca prin dragoste. Hristos Domnul, Dragostea, îi iubeşte aşa cum sunt şi îi vindecă.Sfântul şi feciorelnicul Ioan de-Dumnezeu-Cuvântătorul, la sfârşitul vieţii sale îmbelşugate de har, doar atât le spunea celor ce însetau de cuvântul mântuirii: „Iubiţi-vă unii pe alţii…“. Şi o rostea într-una. Altă cale nu este…Dragii Bunelului, Domnul să vă dăruiască a gusta din bucatele Raiului şi, mai cu seamă, din dulcea smerenie. Voi veţi avea multă bucurie unul de la altul şi, împreună, de la Dumnezeu… Ţineţi această dragoste unul pentru altul, dragii Bunelului, ţineţi acest dar de la Domnul. Aşa creşteţi, aşa vă vindecaţi, aşa vă mântuiţi… Dragoste fără smerenie nu se poate. O, şi pentru a sădi smerenia în inima mea învârtoşată, eu, moşneagul Selafiil, am râcâit mult, am zgâriat zgura de pe inima mea; mult sânge a curs într-această cercare a mea, şi încă n-am izbutit să ating smerenia.Nu cumva să vă închipuiţi că îndemnul „Iubiţi-vă unii pe alţii” e uşor. Nu! Lumea nu înţelege aceasta, şi de aceea nu poate iubi. Dar voi, copiii mei, aţi înţeles acum că fără sângerare nu se poate! Iese puroiul, se sparge buba, şi încă mai rămâne de stors… Apoi, când vine harul, totul se face ca nou.Vă roagă un moşneag, păziţi dragostea. Smeriţi-vă. Fiţi o inimă, un cuget.

Vremurile rele sunt…Bunelul vă recomandă cărţile Sfântului Ierarh Ignatie Briancianinov „Asketiceskii opiti” („Experienţe ascetice” - n.tr.). Părinţii români mi-au spus că s-au tradus două volume şi în româneşte, deşi lucrarea e mai mare şi mai cuprinzătoare. Acolo se află un fascicul mai mărişor ce se cheamă „Fărâmiturile ospăţului”. E o lucrare foarte potrivită a o citi în vremurile de acum, mai cu seamă concluziile care le înfăţişează Sfântul Ignatie la sfârşitul acestui fascicul. Eu nu ştiu, dragii Bunelului, de veţi găsi cele ce vi le-am spus, deşi îmi amintesc că într-o scrisorică mai veche aţi spus că aveţi scrierile Sfântului Ignatie, pe care le-aţi şi luat în Athos. Bunelul are o ediţie mai veche, care are 100 de ani, fiind din 1906, de pe vremea slăvitului ţar mucenic Nicolae.Piotr, Piotr, cocorul meu alb, privesc la zborul tău şi mă bucur.Din când în când, mai treci şi prin faţa moşneguţului ros de molii din Siberia; eu mă voi uita pe fereastră şi voi vedea cerul senin, şi un cocor alb, vestitor al bucuriei.Te iubesc,

†Selafiil”(scrisoarea integrala a fost publicata si in ultimul nr., 6/2009, al revistei “Presa ortodoxa“; pe “Razboi intru Cuvant” vor mai urma si fragmente din alte scrisori)Icoana Maicii Domnului cu Pruncul din Catedrala “Epifania” din Tomsk, Siberia***- Cititi, in legatura cu iminenta razboiului despre care a vorbit Cuviosul Selafiil, si:Va ataca Israelul? Al treilea razboi mondial e la usi

Urmatoarea tinta, Grecia?

Prorocii despre razboiul care va sa vina. Secarea Eufratului – semn ca al treilea razboi mondial e aproape

- Alte profetii sau talcuiri ale Sfintilor si Parintilor duhovnicesti contemporani despre apropierea acestui razboi, spre luare aminte tuturor celor care au tendinta, dintr-o fireasca frica sau din alte motive, de a se apara de realitate prin negarea evidentelor, iar nu prin pregatire, prin rugaciune si impacare cu Dumnezeu – vezi si comentariul de aici; a se revedea si cuvintele parintelui Rafail – n.n.):Parintele Dionisie Ignat de la Colciu:

“O să fie un război înfricoşat, poate nu acum, dar în câţiva ani. Aşa va fi că nu vor mai cunoaşte că au fost oameni cei omorâţi. Suntem în vremurile de pe urmă. Sunt semne vădite”.Părintele Iosif Vatopedinul:

- “Lucrurile sunt acum intr-o stare de deteriorare – conditie care in momentul de fata este comuna pentru lumea intreaga. Si ca urmare a acestei conditii va incepe mania lui Dumnezeu. Am atins limita. Si acum se va intampla ceea ce Dumnezeu, in mila Sa, a indurat. El acum va pedepsi aspru, datorita dreptatii sale, pentru ca a venit timpul pentru aceasta. Va fi un razboi, si mai multe razboaie, si vom trece prin mari dificultati“.- “Acesta este inceputul acestor evenimente, evenimente tulburatoare, evenimente militare. Cei care pun in miscare acest rau sunt evreii. Ei sunt indemnati de catre diavol sa faca aceasta, pentru a distruge samanta ortodoxiei in Grecia si in Rusia. Acesta va fi principalul lor obstacol in dominarea lumii. Si fara indoiala ei ii vor obliga pe turci sa vina aici, in Grecia, pentru a-si incepe lucrarea lor; iar Grecia, desi are teoretic un guvern, nu are un guvern cu adevarat. Ii lipseste puterea, iar turcii vor veni aici. Acesta va fi momentul cand Rusia de asemenea isi va pune in miscare fortele sale pentru a se impotrivi turcilor. Evenimentele se vor desfasura astfel: cand Rusia vine in ajutorul Greciei, americanii si NATO vor incerca sa previna aceasta, pentru a nu se forma nici o alianta intre doua tari ortodoxe. De asemenea ei vor provoca la lupta alte puteri, cum ar fi Japonia si altele. Va fi mare sacrificiu pe teritoriul fostului Imperiu Bizantin. Vor pieri 600 de milioane de oameni. Vaticanul de asemenea se va implica mult, pentru a impiedica rolul crescand al ortodoxiei si pentru a preveni o alianta intre tarile ortodoxe. Astfel se va implini pronia Divina”.Sfantul Serafim de Viriţa:

“Va veni vremea când Rusia va fi sfâsiata în bucati. La început o vor împarti, iar apoi vor începe sa jefuiasca bogatiile ei. Occidentul va concura în toate felurile posibile la distrugerea ei si va da partea ei rasariteana pâna la o vreme în stapânirea Chinei. Extremul Orient îl vor acapara în mâinile lor japonezii, iar Siberia – chinezii, care vor veni în Rusia, se vor face casatorii mixte, iar în final prin viclenie si perfidie vor lua teritoriul Siberiei pâna la Urali. Când China va voi sa treaca mai departe, Occidentul se va opune si nu va permite. Multe tari se vor întoarce împotriva Rusiei, dar ea va rezista, pierzând mare parte din pamânturile sale. Acesta este razboiul despre care spune Sfânta Scriptura si proorocii ca va deveni pricina pentru unirea întregii omeniri. Oamenii vor întelege ca nu se poate trai asa pe mai departe fiindca tot ce este viu va pieri si vor alege un guvern unic care va fi antecamera împaratiei lui Antihrist. Apoi vor începe prigoanele asupra crestinilor; când în adâncul Rusiei vor iesi primele esaloane din orase trebuie sa se grabeasca cineva sa iasa între primii, caci multi dintre cei ce vor ramâne vor pieri”.


* * *

Sf. Lavrentie de Cernigov:

- “Va fi un asemenea război mare încât atât de mulţi se vor pierde, că vor rămâne foarte puţini care vor supravieţui, dar cei ce vor rămâne nu vor putea scăpa decât dacă se vor adăposti prin crăpăturile pământului, prin peşteri. Spunea că în acest război se vor distruge atâtea state încât până la urmă vor mai rămâne doar două sau trei. Atunci ei se vor hotărî să-şi aleagă un singur împărat peste tot pământul. În ultimele timpuri, la sfârşit, va începe prigoana împotriva adevăraţilor creştini, care vor trebui să scape fugind, (evadând), iar cei neputincioşi şi bătrâni măcar de remorcile lor să se prindă şi să fugă”.- “Va fi război, continua Părintele povestirea, iar locurile prin care el va trece vor fi pustiite, vor dispărea şi oamenii şi toate vieţuitoarele. Dar înainte de aceasta Dumnezeu va trimite tot felul de boli pentru oamenii cei slabi şi ei vor muri. Când va veni antihrist la putere, bolile însă vor dispărea.Cel de-al treilea război mondial nu va fi pentru pocăinţă, ci pentru nimicire, pentru distrugere.O soră l-a întrebat pe Părintele:- Asta înseamnă că vom pieri cu toţii?- Nu, a răspuns Părintele. Cei credincioşi îşi vor vărsa sângele pentru credinţă şi atunci ei vor trece în rândul mucenicilor, iar cei necredincioşi vor merge direct în iad. Până când nu se vor completa rândurile îngerilor căzuţi, Dumnezeu nu va veni la judecată. În timpurile cele de apoi, Dumnezeu şi pe cei vii înscrişi în cartea vieţii îi va trece în rândurile îngerilor, completând astfel rândurile”.- “În ultimul timp, Părintele, stând pe lângă corişti, ne povestea foarte des despre timpurile de apoi şi despre sfârşitul lumii acesteia. În timpurile acelea nu vor mai fi draci în iad, ci toţi vor fi pe pământ şi în oameni. Va fi o mare calamitate atuncea pe pământ, nici măcar apă nu va mai fi, apoi va fi războiul mondial (al treilea n. ed.). Vor fi nişe bombe atât de puternice, încât şi fierul şi pietrele se vor topi. Focul şi fumul se vor ridica până la cer şi pământul va arde, vor rămâne foarte puţini oameni, şi atunci ei vor striga: „Terminaţi cu războiul şi să ne alegem un singur împărat pe tot globul!”Proorociile schimonahiei Nila:

“Maica spunea că, la sfârşitul vremurilor, în locul Petersburgului, va fi mare. Moscova parţial se va prăbuşi, în subterana ei se află multe goluri. Iar când au întrebat-o despre casa şi orăşelul în care locuieşte, ea a răspuns:- Din orăşel nu va rămâne nimic. Va rămâne căsuţa mea şi încă una. Va fi război, distrugeri, însă căsuţa mea nu va fi distrusă. Eu nu voi vedea acestea, iar voi o să le vedeţi. Iată, drumul spre Egorievsk va rămâne şi căsuţa mea, şi nu-i nimic lângă ea. În timpul războiului, orăşelul va fi distrus.- Sosi-va timpul când chinezii vor năvăli asupra noastră şi tuturor le va veni foarte greu. Aceste cuvinte maica le-a repetat de două ori.- Copilaşi, am văzut un vis. Va fi război. Doamne, adolescenţii, de la paisprezece ani, vor fi recrutaţi şi trimişi pe front. Acasă vor rămâne doar copiii şi bătrânii. Soldaţii vor umbla din casă în casă, îi vor mobiliza pe toţi şi-i vor goni la război. Vor domni jaful şi nelegiuirile celor înarmaţi şi pământul va fi împre­surat cu cadavre. Copilaşii mei, cât de milă îmi este de voi! - de multe-multe ori repeta maica”.Fericita Matrona (1881-1952):

“Cât de milă îmi este de voi. Veţi trăi până în timpurile cele de pe urmă. Viaţa va fi tot mai rea şi mai rea. Apăsătoare. Va veni timpul când vi se va pune în faţă crucea şi pâinea, spunându-vă: „Alegeţi!” „Noi alegem crucea”. „Maică, dar cum se va putea trăi atunci?” Ea: „Noi ne vom ruga, vom lua puţin pământ, vom face cocoloaşe, ne vom ruga lui Dumnezeu, le vom mânca şi vom fi sătui”. Fără de război veţi muri cu toţii, vor fi multe jertfe, toţi morţii vor zăcea pe pământ. Şi iată ce vă mai spun: seara veţi fi cu toţii pe pământ, la suprafaţă, iar dimineaţa, trezindu-vă, toţi veţi dispărea sub pământ. Fără război merge războiul“.Parintele Cleopa: DA, NOI SUNTEM CEI DE PE URMA!

DESPRE EPOCA LUI ANTIHRIST SI REVENIREA PROROCULUI ILIE, CA „AL DOILEA INAINTEMERGATOR AL VENIRII LUI HRISTOS” – de Pr. Boris Molchanoff:

“A DOUA PERIOADĂ a vieţii lui Antihrist se va deschide cu intrarea sa învederată în rolul de învăţător al lumii sau „prooroc” . Se prea poate să-şi înceapă lucrarea în împrejurările unei conflagraţii mondiale când umanitatea, după ce a suferit toate urâciunile războiului, nu va mai vedea nici o cale de ieşire din dezastruoasa sa fundătură, fiindcă toate mijloacele de rezolvare se vor afla în mâinile unei societăţi secrete care va coopera cu Antihrist. El va oferi un plan pentru rezolvarea reuşită a crizei mondiale, întemeiat pe înţelepciune politică şi socială – anume statornicirea unei structuri politice şi sociale uniforme în întreaga lume”.Cititi si:

DU-TE SI SPUNE OAMENILOR CAT SE POATE DE DES: POCAITI-VA!

32 Comentarii »32 Raspunsuri to “Epistola unui sfant contemporan: “PREGATITI-VA, DRAGII BUNELULUI, PREGATITI-VA…””

pe 28 Jul 2009 la 10:41 # Adrian P

“Va fi razboi…”http://romaniaorthodoxa.blogspot.com/2009/07/am-intrat-aseara-la-parintele-iustin-si.htmlpe 28 Jul 2009 la 11:16 # Nicolae Mirean

În ţara fără de iubire.În ţara fără de iubire

Nu ai model de mântuire,

Nici Adevăr trăit şi spus,

Total şi sincer în Iisus.I-o libertate-nrobitoare,

Cum o pricepe fiecare.

În duh nu-i nici o libertate

În Adevăr şi în dreptate.Tot idealul duce-n jos

C-o forma ,,goală’’ de frumos

Primară, brută şi trupească,

În neruşinea omenească.Păcatul nu mai îngrozeşte

Ci dimpotrivă se primeşte

Legal, în stat şi ca firesc

Şi drept al notru, omenesc.Chipu-i de patimi zugrăvit

Şi cu metale’mpodobit

Şi cu veşminte ce vobesc

Doar de păcatul omenesc.Copii î-şi conduc părinţii,

Cum vor, după puterea minţii.

Gândirea, legile trăirea,

Doresc ,,trupeşte’’ fericirea.În ţara fără de iubire

Unii vorbesc de mântuire

De trai şi crez apostolesc,

Dar semenii nu îi iubesc.Că-n ţara fără de iubire

Păstorii ţin la instruire

La titluri mari, funcţii înalte,

Şi ,,agiornamente’’la dreptate.Vor şi corecţii şi schimbare

Şi legături înoitoare,

Prin noua formă de iubire

Cu noutăţi în mântuire.În tara fără de iubire

Nu-i unitate ci’nvrăjbire

Că fiecare-n felul său,

Crede cum vrea în Dumnezeu.În ţara fără de iubire

Nu ai model de mântuire,

Ci vorbitori cu instruire

Şi filozofică gândire.În ţara fără de iubire

Nici sfinţii nu-s adeverire,

Că trag la greu şi doar în sus

Şi îs fanatici în Iisus.O fi aceasta ţara mea

De simt şi de trăiesc aşa

Şi nu dau pildă de iubire

Chiar de vorbesc de mântuire ?pe 28 Jul 2009 la 14:39 # admin

http://www.razbointrucuvant.ro/2009/07/21/actualitatea-sfantului-prooroc-iezechiel-vai-de-proorocii-cei-mincinosi-care-urmeaza-duhul-lor-si-nu-vad-nimic/pe 28 Jul 2009 la 16:03 # http://saccsiv.wordpress.com/

VIDEO: Care este motivul pentru care majoritatea oamenilor nu se trezesc?http://saccsiv.wordpress.com/2009/07/25/video-care-este-motivul-pentru-care-majoritatea-oamenilor-nu-se-trezesc/pe 28 Jul 2009 la 18:22 # un cititor nepriceput

Permiteti-mi sa va sugerez sa schimbati cumva formatul pentru dispunerea si derularea stirilor. Imi este foarte greu sa citesc un text pentru ca apar mereu linkuri la alte articole similare si nu reusesc de obicei sa ma descurc in atatea informatii si sa ma concentrez asupra stirii initiale.Sunt prea multe, incercati sa dati linkurile la sfarsit, sunt prea multe idei puse pe o pagina si sincer, nu stiu, cat mai reusim sa mai retinem din ceea ce redati. Nu sunt sintetizate, apar interpuse si este pacat pentru ca informatia este extrem de valoroasa, dar omul de rand, ajunge la sfarsit sa se piarda in fluxul de informatii si sa nu le mai acorde, in egala masura, importanta cuvenita.Incercati ca textul sa aiba un lay-out mai unitar, sa nu fie intrerupt de alte trimiteri la alte articole (ce-ar fi daca am citi o carte si la fiecare 2 randuri am vedea mentionarea unei bibliografii sau referinte la alte lucrari).Alternarea culorilor, schimbarea frecventa a stilului de scriere, prezenta linkurilor si a altor titluri inserate, intrerup ideile si mi se par ca ingreuneaza parcurgerea paginii si iertati-mi recomandarea de a organiza altfel textul care, desi extrem de important, nu ajunge totusi la public si la masele nu prea initiate.Sper sa nu imi luati in nume de rau aceasta sugestie, a fost doar o parere, asta luand in calcul si formatul altor pagini de web care prezinta informatiile intr-un fel mai digerabil.pe 28 Jul 2009 la 18:44 # Al treilea razboi mondial « Saccsiv’s Weblog

[...] Epistola unui sfant contemporan: “PREGATITI-VA, DRAGII BUNELULUI, PREGATITI-VA…” [...]pe 28 Jul 2009 la 20:01 # Magda

@saccsivEste si nu este!Spune la un moment dat:“Propaganda educationala, cu ajutorul guvernului, va putea sa obtina rezultate într-o singura generatie.

Exista însa doua puternice forte care se opun unei astfel de politici: una este religia, iar cealalta este patriotismul… O societate stiintifica nu poate fi stabila decât sub conducerea unui guvern mondial.“ – deci stavila sta patriotismul si religia: si una si alta – in ochii marii majoritati – sunt ca si modificate ‘genetic’ dandu-se o cu totul alta conotatie sensului strict al cuvantului/cuvintelor.Alimentele modificate genetic, vaccinurile si alte ‘minunatii’ nu sunt decat cireasca de pe tort sau, mai bine-zis bomboana de pe coliva! Asa cum spune Pr.Paisie despre turci ca-si poarta coliva-n glugi, asa si lumea asta, in apus de veacuri isi poarta coliva-n glugi iar, ca totul sa fie mai funebru nu i-o coace nimeni altcineva ci singura, sie-si sau ma rog…o parte a ei innebunita dupa putere si experimente!Iar vis-a-vis de chinuitorul’de ce’:1.Cu cat esti/devii/(re)devii mai lumesc, cu cat slabesti fraiele ascezei (post, rugaciune…) in timp…. ajungi sa ‘urasti’ sa ti se vorbeasca tocmai de ceea ce te tinea la liman si iti doreai pentru ca te schimba launtric; ‘de ce?’ fiindca Hristos primit de la Botez prin aducerea-aminte de El, de adevarata Viata mustra cugetul tau si biciuieste inima care, incepe sa doara, iar daca inima doare mintea incepe sa ‘toarca’ prin caierul gandurilor ceea ce inima prin sentiment/simtaminte ii transmite poruncindu-i sa ‘analizeze’ ceea ce se intampla: de ce? pentru ce? plus remediul revenirii la normal! Linistea nu si-o gaseste/regaseste pana nu face PACE cu parasul sau degrab (constiinta);2.NESIMTIREA: din pricina ingroparii glasului constiintei si nu de azi, de ieri sau alaltaieri ci, de luni sau ani intregi, zgura depusa numai ‘iese’ fiindca nici nu se vrea, nici nu se mai gandeste la ea; si omul incepe sa zaca in nesimtire, purtat pe bratele lumii care-i este prietena atata timp cat nu pune intrebari, nu protesteaza, nu comenteaza, i se supune ca un cetatean ‘model’ inregimentandu-se in ‘sistem’ fiindu-i (in)de-ajuns numai LUMEA.pe 29 Jul 2009 la 17:33 # Despre AL TREILEA RĂZBOI MONDIAL « Vremurile de pe urmă

[...] Epistola unui sfant contemporan: “PREGATITI-VA, DRAGII BUNELULUI, PREGATITI-VA…” [...]pe 29 Jul 2009 la 19:07 # MIHAELA

SUNT FOARTE FRUMOASE POEZIILE LUI NICOLAE MIREAN.MI-AU PLACUT FOARTE MULT.SUNT PLINE DE ADEVAR.ATATEA NIMICURI SUNT SPUSE SI SCRISE PESTE TOT,NUMAI ADEVARUL NU INTERESEAZA PE NIMENI SI E OCOLIT CAT SE POATE DE MULT.E DUREROS!pe 30 Jul 2009 la 10:14 # MIHAELA

VA ROG FRUMOS SA STERGETI ADRESA DE E -MAIL.MULTUMESC!pe 30 Jul 2009 la 10:50 # admin

@ Mihaela,Adresa ta de e-mail nu este publica, nu avem cum si ce sa stergem, probabil nu esti obisnuita cu scrisul de comentarii pe bloguri si te-ai speriat (inutil, te asiguram) de faptul ca iti regasesti numele si e-mailul completate automat (daca ai setat de prima data optiunea de memorare a lor) in casutele respective, insa asa ceva nu apare public.pe 04 Aug 2009 la 06:05 # Război întru Cuvânt » Iara si iara… PERFUZII VITALE PENTRU INCERCARILE VREMURILOR

[...] PREGATITI-VA, DRAGII BUNELULUI, PREGATITI-VA! [...]pe 12 Aug 2009 la 01:04 # Război întru Cuvânt » SCRISORI INEDITE SI PROOROCESTI ALE SFANTULUI IERARH LUCA AL CRIMEEI: “Cand Biserica nu va mai fi prigonita se vor pregati toate pentru imparatia antihristului”

[...] continua publicarea pe site-ul nostru a corespondentei pe care Staretul Selafiil al Siberiei (vezi: PREGATITI-VA, DRAGII BUNELULUI, PREGATITI-VA!) a intretinut-o, prin intermediul ucenicilor sai romani, pana la moartea sa, din ianuarie 2007, cu [...]pe 17 Sep 2009 la 04:28 # Război întru Cuvânt » Din scrisorile Staretului Selafiil din Tomsk (Siberia): “CUM NE VOM MANTUI NOI?”

[...] Vezi si: Epistola unui sfant contemporan: “PREGATITI-VA, DRAGII BUNELULUI, PREGATITI-VA…” [...]pe 10 Jan 2010 la 20:15 # marius pacatosul

cred..si sper sa ma curatesc pana sa mor… k sa ma mantuiescpe 16 Jan 2010 la 21:57 # dan

Cand va fi acest razboi’nar trebui sa ne temem ca tot ce este scri se va antampla,si ar trebui sa ne temem de faptele noastre.De acest razboi de care se zice poate al prindem sau nu,cine stie totul esta an mana lui dumnezeu,poate prin rugaciunile sfintilor parinti care se afla an pustii,poate ar mai angadui dumnezeu un timp.Am citit o carte ,care se cheama ,CAII APOCALIPTICI.si vo recomand si voua so cititi,care explica pe anteles apocalipsa,si vreau sa va spun ,ca eu cred ca apocalipsa este aproape de puctul final,dar cine stie cum am mai spus toate la mila lui dumnezeu si de ce spun asta, poate pentru prunci si pentru rugaciunile sf.ne mai lasa dumnezeu.DOAMNE AJUTA.pe 23 Jan 2010 la 18:50 # Raul

Ce sa intimplat in Haiti pare un plan foarte bine pus la punct ,deoarece sau apropiat de Venezuela .Se stie ca detin tehnologie foarte avansata si acest asa zis este doar o etapa din ce urmeaza sa se intimple asa ca vom asista la declansarea unor puternice ofensive asupra Iranului si Venezuelei , toate acestea ducind intr-o singura directie .DOAMNE AJUTApe 02 Feb 2010 la 19:10 # Război întru Cuvânt » “O, CATA BUCURIE ATUNCI CAND NE BATE HRISTOS LA POARTA INIMILOR!”- Din scrisorile Cuviosului Selafiil (siberianul)

[...] Epistola unui sfant contemporan: “PREGATITI-VA, DRAGII BUNELULUI, PREGATITI-VA…” [...]pe 08 Mar 2010 la 19:55 # o crestina

nu stiu cum sa va multumesc pt scrisorile Cuviosului Selafiil si pt multe – f. multe alte lucruri de folos. Acest cuvios ma unge pe inimape 17 Mar 2010 la 00:14 # o crestina

@Raul: Ce se intapla in Haiti?

@admin: va scriam cateva din observatiile mele mai demult. Aici in NY parca tot timpul apare ceva straniu. Cand au pus pe JFK acele aparate pt analizat particule, mi s-a parut ffff straniu. Acest aparat analizeaza particule adunate de pe haine. De parca cine umbla cu explozivi ar sta cu ei pe haine. Mai pe urma am vazut – cred ca pe site-ul asta, ca aparatul te scaneaza pana la oase si atenteaza la intimitatea pasagerului si lucreaza cu raze X. Acum vreo 2 ani au incaput, dupa cum stiti, liniile de autoservire. Pt cine nu stie, aceste linii au acelasi sistem ca cel al supermarketelor din Ro, doar ca lipseste casierul. Scanezi produsul si cumperi cu cardul. Si asta mai e cum mai e. Dar acum exista niste bare la metrou care lucreaza pe post de semafoare pt scarile rulante. Tare ciudat!

Barele astea sunt ca cele de la biblioteca, la iesire, unde ar putes cineva sa treaca cu carti. Dar de ce semafor la scara rulanta? Poate ca uneori se joaca unii copii si merg invers.

Nu poti sa crezi chiar tot ce spun altii! Dar este adevarat ca in lifturile din zgarie nori nu exista cifra 13. Se pare ca cineva chiar crede in asta. Deci nu exista etajul 13. Se poate sa nu insemne nimic…dar cine stie. Daca stiti ceva de semaforul ala, sa imi explicati si mie. Tot ce scriu am vazut cu ochii mei.pe 17 Mar 2010 la 09:32 # admin

@ o crestina:De acele “semafoare” pentru scarile rulante nu stim nimic, aici inca nu sunt.Despre Haiti:http://saccsiv.wordpress.com/2010/03/10/politolog-austriac-cutremurul-din-haiti-a-fost-provocat-artificial-de-armata-americana/

http://saccsiv.wordpress.com/2010/01/20/video-franta-acuza-sua-ajutam-haiti-sau-ocupati-haiti/

http://saccsiv.wordpress.com/2010/01/27/foto-haiti-efectele-foamei-%E2%80%A6/pe 17 Mar 2010 la 22:20 # o crestina

Dar microcipuri pe produse ati vazut?

Am cumparat o carte noua si avea microchip in ea. Am crezut ca e un microfilm multa vreme, pt ca era intr-un ambalaj alb. Am deschis ambalajul (ca un plic sigilat) peste cateva luni si am vazut circuitele integrate. Nu a scanat microchip-ul, ci barcodul cand am platit-o. In Romania s-au introdus (daca va mai amintiti)mai intai barcodurile si apoi s-a trecut la un intreg sistem de scanare a lor..etc… Observ multe lucruri, dar nu sunt sigura ca am dreptate. De exemplu KB de pe KBTV face legatura intre microcipurile de pe oameni si asig (faptul ca nu sunt acoperite de asigurarea medicala). Ea spune multe lucruri mai pe ocolite, dar aceasta legatura este interesanta. Asemenea se incearca aici introducerea unnui sistem de asigurare medicala centralizat si culmea! obligatoriu!

http://www.youtube.com/watch?v=5xxf8McZwuU

Nu ma pricep la calc, asa ca nu stiu daca am dat bine link-ul.pe 27 Mar 2010 la 13:32 # Război întru Cuvânt » Cand veti vedea toate acestea, sa stiti ca este aproape!

[...] PREGATITI-VA, DRAGII BUNELULUI, PREGATITI-VA! [...]pe 25 Apr 2010 la 15:25 # Război întru Cuvânt » IPS Augustin de Florina despre libertate, neascultare si ultimul razboi mondial: “ALEGE SI IA! SI OMENIREA ALEGE FOCUL”

[...] Epistola unui sfant contemporan: “PREGATITI-VA, DRAGII BUNELULUI, PREGATITI-VA…” [...]pe 25 Aug 2010 la 15:51 # mihaela cioceanu

Numai ceea ce vine de la Dumnezeu, ca binecuvântare, aceea nu se preface intr-o amăreală, ci intr-o tot mai dulce iubire, intr-o tot mai scumpa dragoste.

Doamne, ajuta!pe 01 Sep 2010 la 15:43 # o crestina

Pe aeroportul din Arizona exista un fel scaner cu care se scaneaza mainile oamenilor.

-Ce mai e si asta? intreaba pasagerul curios (o femeie).

-Un detector de chimicale.

-Si de ce se face la aproximativ fiecare 4 oameni?

-Te-am ales pe tine ca esti din tara lui Dracula, a raspuns functionarul razand, bucuros ca a reusit sa schimbe vorba.

-Stii ce tara e aia? a intrebat el.

-Nu! a raspuns pasagera privindu-si uimita mainile.

-Nici eu! a raspuns el razand.pe 01 Feb 2011 la 03:30 # Razboi întru Cuvânt » Cand secretul devine doar discret. AGENDA DE MODELARE SOCIALA SI CENTRALIZARE GLOBALA ESTE ACUM LA VEDERE. La ce ar trebui sa fim mai atenti cand “dezvaluirile” curg, care ar putea fi noile capcane si ce avem de facut?

[...] PREGATITI-VA, DRAGII BUNELULUI, PREGATITI-VA! “Dumnezeu caută la lucrarea tainică a inimii; la lucrarea cea dinlăuntru, nu la cea dinafară. Când se exagerează cu lucrarea de dinafară, cum se întâmplă acum, e semn că s-a părăsit lucrarea lăuntrică“. [...]pe 04 Feb 2011 la 18:40 # Război întru Cuvânt » SUNTEM PREGATITI PENTRU IMPARATIA CERURILOR?

[...] PREGATITI-VA, DRAGII BUNELULUI, PREGATITI-VA! [...]pe 09 Feb 2011 la 06:00 # Război întru Cuvânt » Scurta omilie recenta a avvei Moise Aghioritul. CHEMARE LA TREZVIE SI ECHILIBRU

[...] PREGATITI-VA, DRAGII BUNELULUI, PREGATITI-VA! [...]pe 19 Feb 2011 la 22:12 # Război întru Cuvânt » PARINTELE ARSENIE BOCA si CELE SAPTE SURLE (III). Despre sfarsitul lumii, Antihrist si A Doua Venire: “SFANTA LITURGHIE MAI TINE LUMEA”. “Bonus”: DOCUMENTAR VIDEO “SFANTUL ARDEALULUI”

[...] Epistola unui sfant contemporan: “PREGATITI-VA, DRAGII BUNELULUI, PREGATITI-VA…” [...]pe 10 Mar 2011 la 14:39 # Război întru Cuvânt » Evanghelia eshatologica de la Luca, foarte importanta mai ales pentru zilele noastre: “LUATI SEAMA SA NU FITI AMAGITI!”

[...] PREGATITI-VA, DRAGII BUNELULUI, PREGATITI-VA! [...]pe 17 Mar 2011 la 11:12 # Război întru Cuvânt » HARUL DUHULUI SFANT – SINGURA ARMA A CREDINCIOSILOR in fata lui Antihrist si a inaintemergatorilor lui

[...] PREGATITI-VA, DRAGII BUNELULUI, PREGATITI-VA! [...]sursa:http://www.razbointrucuvant.ro/2009/07/27/epistola-unui-sfant-contemporan-pregatiti-va-dragii-bcunelului-pregatiti-va/

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu