ICOANA POCAINTEI ADEVARATE

ICOANA POCAINTEI ADEVARATE

sâmbătă, 30 iulie 2011

VALENTIN SFANTUL SFINTIT MUCENIC-EPISCOP DE INTERAMNA ITALIEI
Pomenirea Sfântului Sfinţit Mucenic Valentin – Apărător al valorilor
familiei creştine


În fiecare an, la data de 30 iulie, Biserica Ortodoxă Română face pomenirea unui ales apologet al valorilor moralei creştine. Este vorba de Sfântul Sfinţit Mucenic Valentin, episcopul Umbriei. Martirizat la Roma în a doua jumătate a secolului al treilea, el a rămas în conştiinţa Bisericii lui Hristos ca vindecător al celor bolnavi şi sfânt al iubirii creştine şi al familiei. În plină zi de sărbătoare, Sfântul Valentin îi binecuvântează pe credincioşii români, o părticică din sfintele sale moaşte fiind depuse în Biserica Delea Nouă, din Bucureşti.
Viaţa Sfântului Sfinţit Mucenic Valentin ne introduce în atmosfera primelor trei secole de creştinism. O perioadă tristă a Bisericii, un răstimp al persecuţiilor şi al prigoanei împotriva creştinilor, în care au înflorit şi s-au manifestat martirii, adică cei care L-au mărturisit pe Mântuitorul Hristos cu preţul vieţii lor. Sfântul Valentin s-a născut în jurul anului 175, în localitatea romană Interamna (astăzi localitatea Terni, din regiunea Umbria, Italia). A fost hirotonit preot de către Sfântul Felician de Foligno. Datorită vieţii sale virtuoase, Valentin va fi ales Episcop de Interamna, fiind hirotonit de către papa Victor I, în anul 197.Remarcabil propovăduitor al Cuvântului lui Dumnezeu, făcător de minuni şi vindecător, Sfântul Valentin a fost foarte iubit de către toţi credincioşii săi. Mai mult, datorită credinţei sale puternice şi a bogatei activităţi taumaturgice, episcopul a convertit la creştinism importanţi dregători romani. Printre minunile săvârşite de mucenic amintim vindecarea fratelui tribunului roman Frontanus de o boală foarte grea; tămăduirea lui Cherimon, fiul vestitului filosof roman Craton, eveniment în urmă căruia s-au botezat Craton şi întreaga familie a acestuia, împreună cu trei tineri filosofi care au devenit ucenicii Sfântului Valentin: Procul, Efiv şi Apolonie. Nu trebuie omisă nici minunea vindecării tânărului Avundie, fiului eparhului cetăţii, precum nici blândeţea cu care Mucenicul lui Hristos, Valentin, a binecuvântat prin Taina Sfintei Căsătorii legătura dintre o tânără creştină cu un soldat păgân, proaspăt convertit la credinţa în Hristos. De altfel, acest din urmă eveniment i-a adus Sfântului Valentin calitatea de ocrotitor al iubirii şi al familiei creştine.Trăind într-o perioadă a persecuţiilor împotriva creştinilor – este vorba de domnia împăratului Marcus Aurelius – Sfântul Valentin a fost arestat, torturat şi decapitat la Roma, la vârsta de aproape o sută de ani, din ordinul prefectului Placid Furius. Împreună cu Valentin au primit sfârşitul mucenicesc şi ucenicii acestuia: Procul, Efiv şi Apolonie, în anul 273. Cinstitele trupuri ale celor patru martiri au fost aduse şi îngropate în cetatea Interamna, în glas de rugăciune al poporului dreptcredincios adunat să-i întâmpine pe aceşti vrednici mucenici ai lui Hristos.Sfântul Valentin, în mijlocul românilorPrin osteneala preoţilor slujitori ai Bisericii Delea Nouă – Calist din Bucureşti, o parte din moaştele Sfântului Mucenic Valentin au fost dăruite de Episcopia din Terni, Italia, credincioşilor români, după cum ne informează ‘Ziarul Lumina’. Din anul 2005 (când au fost aduse moaştele sfântului) şi până în prezent, Sfântul Sfinţit Mucenic Valentin binecuvântează atât pe credincioşii parohiei, cât şi pe fiecare creştin care, cu umilinţă şi cu smerenie, poposeşte în sfântul lăcaş şi se închină cinstitelor moaşte.Mai mult, Mucenicul Valentin îşi confirmă calitatea sa de sfânt al iubirii creştine şi al familiei prin binecuvântarea pe care o oferă cu blândeţe fiecărui copil şi tânăr nou-botezat, precum şi fiecărei perechi de tineri proaspăt căsătoriţi. Prin excelenţă, putem spune că dacă anul 2011 este anul Sfintelor Taine ale Botezului şi Cununiei, în prezenţa Sfântului Valentin şi sub purtarea lui de grijă, această sărbătoare a Tainelor lui Hristos dobândeşte valenţe continue, eterne.Întreaga activitate pastoral-misionară şi social-culturală dezvoltată în cadrul Parohiei Delea Nouă – Calist îl are în prim-plan pe Sfântul Sfinţit Mucenic Valentin. Or, dacă avem în vedere faptul că duminică de duminică aici se împărtăşesc un număr considerabil de copii, dacă ţinem seama că fiecare pereche de tineri care urmează a se căsători trece pe la scaunul de spovedanie, dacă reflectăm la faptul că fiecare creştin aflat în suferinţă îşi găseşte alinarea în cadrul slujbelor cultului divin săvârşite cu regularitate şi la racla cu moaştele sfântului, atunci este lesne de înţeles de ce Sfinţitul Mucenic Valentin este vindecătorul celor bolnavi şi sfântul iubirii creştine, apologet al familiei ortodoxe. Prezenţa lui în mijlocul credincioşilor parohiei şi în mijlocul românilor este asemenea unui tezaur ortodox de o inestimabilă valoare şi preţuire.Cu ocazia cinstirii Sfântului Sfinţi Mucenic Valentin, la Biserica Delea Nouă – Calist programul liturgic se va împleti cu activitatea misionar-filantropică. În ajunul serbării, pe data de 29 iulie, aseară, s-a oficiat slujba de priveghere (Vecernie, Acatist şi Litie). În ziua pomenirii sfântului, astăzi se va săvârşi slujba Utreniei, urmată de Sfânta Liturghie, unde sunt aşteptaţi la Sfânta Împărtăşanie atât copiii, cât şi creştinii evlavioşi care au ajunat şi au primit, prin Taina Spovedaniei, dezlegarea păcatelor. Sărbătoarea Sfinţitului Mucenic Valentin se va încheia cu agapa organizată de preoţii slujitori şi membrii Comitetului parohial, prilej cum nu se poate mai bun pentru comuniune, întâlnire şi socializare creştin-ortodoxă.Trebuie subliniat faptul că, în ultimii ani, de bogăţia spirituală a fiecărui hram şi nu numai (Biserica Delea Nouă – Calist are două hramuri: ‘Praznicul Bunei Vestiri’ şi ‘Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil’), precum şi de sărbătoarea Sfântului Sfinţit Mucenic Valentin s-au bucurat şi creştinii aflaţi în situaţii dificile, bolnavi şi suferinzi. Activitatea social-filantropică a vizat şi centrele sociale de copii şi tineret, azilurile de bătrâni şi spitalele. Cu atât mai mult, cu ocazia cinstirii Sfântului Valentin, vindecător şi rugător pentru toţi cei aflaţi în suferinţă, se vor bucura spiritual de sărbătoarea parohiei şi bolnavii Centrului de îngrijire ‘Sf. Nectarie’, precum şi alte persoane încercate, cărora Parohia Delea Nouă – Calist le va oferi pachete.Cuvintele Sfântului Apostol Pavel, care îi numeşte pe sfinţi ‘casnici ai lui Dumnezeu’ (Efeseni 2,19), constituie un îndemn în plus al sărbătorii de astăzi. Având permanent pe Hristos în inimile şi gândurile noastre, să ne bucurăm duhovniceşte de prezenţa şi purtarea de grijă a Sfântului Sfinţit Mucenic Valentin, mărindu-l, cinstindu-l, închinându-ne lui şi înălţându-i rugăciuni ca să mijlocească, aşa cum spun şi cuvintele troparului, pentru sufletele noastre.Locul Sfântului Valentin în calendarul ortodoxSfântul Mucenic Valentin este cinstit de Biserica Ortodoxă Română în fiecare an, fiind amintit în calendarul ortodox la data de 30 iulie. Din nefericire, în absenţa unei culturi ortodoxe şi căzând pradă tradiţiei profane, multe persoane asimilează sărbătoarea sfântului cu data de 14 februarie. Ne aflăm însă, am putea spune, în faţa unui dublu paradox. Mai întâi datorită faptului că, deşi de ‘Valentineâs Day’ a auzit toată lumea, totuşi despre viaţa Sfântului Mucenic Valentin nu cunoaşte nimeni mai nimic. Pe de altă parte, cu toate că ziua de 14 februarie este dedicată unui ‘sfânt Valentin’, totuşi calendarul ortodox nu leagă de această dată calendaristică nici un sfânt cu acest nume.Fundamentându-se pe o sărbătoare catolică, cu specific occidental, care odată cu trecerea timpului a căpătat accentuate valenţe profane, străine spaţiului ortodox, sărbătoarea Sfântului Valentin este denaturată şi transformată într-un eveniment de marketing şi într-o ‘sărbătoare fără sărbătorit’. Pilda de sfinţenie şi mucenicie a Sfântului Valentin, precum şi darul acestuia de videcător al celor bolnavi şi ocrotitor al virtuţii dragostei creştine şi al familiei pot fi aflate doar în Biserica lui Hristos, locul în care mucenicul creştin a predicat, a binecuvântat şi a mărturisit pe Dumnezeul cel Viu. Iar sărbătoarea lui, atât de dragă îndeosebi tinerilor, ar trebui să reprezinte un prilej cum nu se poate mai potrivit de rugăciune şi laudă aduse Mucenicului Valentin, ca unul care revarsă ajutorul său familiilor şi tinerilor de astăzi.Valentin ‘cel puternic în credinţă…’Din punct de vedere etimologic, morfemul Valentin/ Valentina este un nume augural, de origine latină, explicat în mod tradiţional prin participiul verbului valere, care se traduce prin a fi puternic, a fi sănătos. Într-adevăr, prin credinţa sa energică, prin faptele sale deosebite, prin moralitatea exemplară şi prin activitatea pastoral-misionară ireproşabilă, Sfântul Mucenic Valentin a confirmat tăria şi puterea credinţei în Hristos, precum şi sănătatea vieţii comunităţii pe care el a păstorit-o cu atâta interes.Un lucru ce trebuie subliniat este faptul că în calendarul Bisericii Ortodoxe întâlnim mai mulţi sfinţi cu acest nume. Amintim astfel pe Sfântul Mucenic Valentin, preotul din Roma, care a primit moarte mucenicească în jurul anului 268 şi pe care Biserica noastră îl sărbătoreşte în fiecare an la data de 6 iulie; pe Sfântul Mucenic Valentin, episcopul de Terni, de a cărui pătimire am amintit mai sus, cinstit de Biserica Ortodoxă la data de 30 iulie; pe Sfântul Mucenic Valens (Valent) diaconul, originar din localitatea Elia, Ierusalim, devenit martir în anul 309, pomenit de Biserica Ortodoxă pe data de 16 februarie.De asemenea, cu numele de Valentin, Biserica Ortodoxă cinsteşte şi un sfânt episcop din Germania, secolul al IV-lea, considerat protector împotriva epilepsiei, precum şi o sfântă muceniţă pomenită în fiecare an la data de 10 februarie.Sursa: Basilica.ro

Categories: ORTODOXIE


**********************************


Sfantul Valentin al Ortodoxiei


 An de an, ziua de 14 februarie ne pune pe fiecare dintre noi, in calitate de crestini ortodocsi, in fata unui dublu paradox. In primul rand, de Valentine’s Day a auzit toata lumea, astfel incat, la o adica, oricine poate defini succint "sarbatoarea", in timp ce despre viata Sfantului Valentin nu cunoaste nimeni mai nimic.
In al doilea rand, multi sunt contrariati de faptul ca in aceasta zi nu intalnesc in Calendarul Ortodox niciun sfant care sa poarte acest nume. Intamplarea face ca nici Calendarul Romano-Catolic sa nu-l mai pomeneasca in aceasta zi, Sfantul Valentin fiind scos din calendar in 1969 din cauza ambiguitatii datelor referitoare atat la persoana sa, cat si la faptele care au condus la consacrarea lui ca sfant. In prezent, la 14 februarie, catolicii ii amintesc pe Sfintii Chiril si Metodie.Asadar, nu gresim atunci cand spunem ca Valentine’s Day, cu tot "marketing-ul" aferent, este in Romania - si nu numai - o "sarbatoare" fara sarbatorit.Despre Valentine’s Day s-a scris si s-a comentat suficient, pro si contra. S-a scris si s-a spus, din pacate, destul de putin despre Sfantul Valentin al Ortodoxiei, praznuit de Biserica in ziua de 30 iulie.Sfantul Valentin s-a nascut in anul 175, la Interamna (Terni de astazi, in regiunea Umbria din Italia). A fost hirotonit preot de catre Sfantul Felician de Foligno, iar Episcop de Interamna de catre Papa Victor I, in anul 197.Remarcabil propovaduitor al Evangheliei, facator de minuni si vindecator, a fost foarte iubit de catre credinciosii sai. El l-a vindecat pe fratele tribunului roman, Frontanus, de o boala foarte grea. Cand s-a imbolnavit Cherimon, fiul vestitului filosof Craton, acesta, urmand sfatului lui Frontanus, l-a chemat pe Episcopul Valentin la Roma. Cherimon suferea de o boala care ii schimonosea si ii contorsiona cumplit trupul. Dupa ce Sfantul Valentin a petrecut o noapte in rugaciune, Cherimon, complet sanatos, s-a aratat inaintea filosofului Craton, tatal sau. Atunci s-au botezat Craton si toata casa acestuia, impreuna si cu trei discipoli ai lui.Sfantul Valentin a fost arestat, torturat si decapitat la Roma, la varsta de aproape o suta de ani, din ordinul prefectului Placid Furius, in timpul persecutiilor imparatului Marc Aureliu. Sfantul Valentin a fost ucis in secret, in timpul noptii, pentru a se evita rascoala populatiei din Terni.Trei dintre discipolii lui Craton, Procul, Efiv si Apolonie, au fost si ei ucisi impreuna cu Sfantul Valentin, in anul 273.Particele din moastele Sfantului Mucenic Valentin se gasesc la Biserica Delea-Noua Calist din Bucuresti. Sfintele Moaste au fost primite in dar de la Episcopia din Terni, Italia, in anul 2005.In Calendarul Ortodox, pe langa Sfantul Ierarh Mucenic Valentin, praznuit pe 30 iulie, intalnim mai multi mucenici care au purtat acest nume: Sfintii Mucenici Marcu, Sotirih si Valentin - 24 octombrie, Sfanta Mucenita Valentina - 10 februarie, Sfantul Mucenic Valentin - 16 februarie; Sfantul Mucenic VASfantul Mucenic Valentin - 24 aprilie, Sfantul Valentin Preotul - 06 iulie, Sfanta Mucenita Valentina - 18 iulie.Radu Alexandru


16 Februarie 2011Vizualizari: 6871Voteaza:

Currently 3.5/5 Stars. 1 2 3 4 5 Comentarii (4)Gabriel - Marian VladescuPostat la 2011-03-22 02:39

Ioan Albu, aceasta sarbatoare se numeste "Valentine's Day". Nu "Sfantul Valentin", cum zic romanii. E ziua indragostitilor, Biserica nu are de ce sa se opuna. Chiar de n-ar fi fost bine sub nicio forma ca aceasta sarbatoare sa existe, daca Biserica ar desfiinta-o, foarte multi tineri s-ar mania si nu ar mai merge la biserica, poate din acest simplu motiv. Doamne ajuta!Ioan AlbuPostat la 2011-02-14 10:43

Dacă "Valentine's Day" nu are nici un fundament și e impusă prostește sub o mască a sfinției(probabil să-i dea greutate) de ce Biserica nu se opune în fiecare an împotriva acestei aberanții?ion mirosanuPostat la 2011-02-14 09:02

Întorşi fiind cu faţa către vieţile noastre nu observăm că lumea una ne dă iar noi cealaltă ne luăm . Dacă privim şi luăm aminte la vieţile sfinţilor părinţi , mucenici şi toţi ceilalţi am putea lua aminte dar nu o facem ci ne afundăm şi mai mult în proasta înţelegere abordând faptele incerte , ulterior regretabile . Dragostea faţă de semeni este cred darul nostru cel mai de preţ , este tot ceea ce ne-a dat nouă Mântuitorul la venirea sa , din plin . Dorinţa omului de a transforma toată această dragoste este incredibilă . Oare înţelege ce face ? Înţelege el cum o percep cei care abia învaţă aceasta ? Ştie el ce sentimente teribile trezeşte într-o inimă de copil înfierbântat de dorinţi ? Eu invit la judecată simplă pe oricine , nu cred că va fi prea fericit nici dacă lucrurile se vor îndrepta direcţia oricum nu este cea bună .Valentina IonitaPostat la 2011-02-11 14:38

Tot asa despre Sf.Mc Valentina nu se prea stie ca este praznuita pe 10 feb alaturi cu Sf.Sfintit Mc Haralambie...Inca de cand eram copil mi-am sarbatorit numele pe 10 feb si mi-aduc aminte ca de multe ori era cu cruce rosie...Chiar si dupa revolutie a fost cu cruce rosie de cateva ori...Se spune ca Sf Mc Valentina este singura sfanta care nu are moaste...Din cauza credintei ei foarte puternice in Dumnezeu a fost arsa. Dintre aceste două fecioare, Enata era din ţinutul Gaza, iar Valentina din Cezareea. Când ighemonul Firmilian sta la judecată, a fost adusă viteaza fecioară Enata, care fiind întrebată dacă se leapădă de Hristos, şi ea mărturisind că Hristos este Dumnezeu, a fost chinuită cumplit. Atunci cinstita Valentina şi ea fecioară fiind şi nesuferind să vadă neomenia şi cruzimea celor săvârşite, s-a umplut de îndrăzneală, şi când i s-a poruncit ca să aducă jertfă idolilor, căci acolo lângă scaunul de judecată, se găsea un jertfelnic, ea l-a izbit cu picioarele şi l-a surpat împreună cu focul ce era pe el. Atunci tiranul mânuindu-se, a chinuit-o cumplit şi pe ea. Şi încetând a le mai chinui, a hotărât să fie arsa Sf Mc Valentina în foc. După aceasta a fost adus la pătimire sfântul Pavel. Şi după ce a suferit mai multe chinuri şi s-a arătat mai presus de patimi, cu harul lui Hristos, a fost osândit la moarte de sabie. Iar el, mulţumind lui Dumnezeu şi rugându-se pentru cei de o credinţă cu el, a primit tăierea cinstitului sãu cap, dându-şi duhul în mâinile lui Dumnezeu.
Sursa:CrestinOrtodox.Ro
 
Sa avem parte de sfintele sale rugaciuni de pace si intelepciune cu binecuvantare cereasca spre mantuirea sufletelor noastre,ale tuturor celor care cu osardie cere ocrotire si ajutor in neputintele si nepriceperea vietii de-aici,invingand vrajmasii vazuti si nevazuti ce ne impiedica buna calatorie!
Pace si mantuire tuturor ce-i poarta frumosul nume VALENTIN,si-l tine ca patron OCROTITOR inaintea lui Dumnezeu Atotiitorul!Amin!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu