ICOANA POCAINTEI ADEVARATE

ICOANA POCAINTEI ADEVARATE

duminică, 8 august 2010

SF MOASTE GASITE IN BISERICILE BUCURESTIULUI

Biserici cu sfinte moaşte in Bucureşti :
IANUARIE

1 ianuarie: Sf. Vasile cel Mare (Măn. Mihai Vodă; Bis. Stavropoleos; Bis. Rusă; Bis. Paraclisului Patriarhiei)2 ianuarie: Sf. Silvestru (Bis. Sf. Silvestru)2 ianuarie: Sf. Serafim de Sarov (Măn. Mihai Vodă)7 ianuarie: Soborul Sf. Ioan Botezătorul (Bis. Sf. Vasile; Măn. Radu Vodă; Măn. Mihai Vodă; Bis. Icoanei)10 ianuarie: Sf. Grigorie de Nissa (Bis. Domniţa Bălaşa)10 ianuarie: Sf. Antipa de la Calapodeşti (Măn. Christiana; Bis. Rusă)11 ianuarie: Sf. Teodosie cel Mare (Bis. Spitalului de Geriatrie Sf. Luca)14 ianuarie: Sf. Mc. Ucişi în Sinai şi Rait (Schitul Darvari; Măn. Mihai Vodă; Bis. „Sf. Vineri Nouă - Titulescu"; Bis. Sapienţei; Bis. Rusă)17 ianuarie: Sf. Antonie (icoane la Bis. Curtea Veche şi Bis. Sf. Gheorghe Vechi)18 ianuarie: Sf. Atanasie cel Mare (Bis. Sapienţei)21 ianuarie: Maica Domnului "Îndrumătoarea" (zi de prăznuire a Icoanei de la Măn. Mihai Vodă)21 ianuarie: Sf. Mc. Neofit (Măn. Antim; Măn. Mihai Vodă)21 ianuarie: Sf. Mc. Candid (Schitul Darvari)24 ianuarie: Sf. Cuv. Xenia (Măn. Mihai Vodă)24 ianuarie: Sf. Xenia Petrovna (Măn. Mihai Vodă)25 ianuarie: Sf. Grigorie de Nazianz (Măn. Mihai Vodă; Bis. "Sf. Nicolae-Costin Georgian"; Bis. Titulescu; Bis. Paraclisului Patriarhiei)30 ianuarie: Sf. Trei Ierarhi (Bis. Sf. Ecaterina [Sf. Ioan]; Schitul Darvari [Sf. Ioan]; Măn. Mihai Vodă [cei 3 Sf.]; Bis. "Sf. Nicolae-Costin Georgian" [Sf. Grigorie]; Bis. Titulescu [Sf. Grigorie]; Bis. Rusă [Sf. Vasile]; Bis. Paraclisului Patriarhiei [Sf. Grigorie şi Sf. Vasile])FEBRUARIE

1 februarie: Sf. Trifon (Bis. Sf. Vasile; Măn. Mihai Vodă; Bis.Icoanei)1 februarie: Sf. Revocatus şi Pomponius (Măn. Mihai Vodă)8 februarie: Sf. Teodor Stratilat (Măn. Mihai Vodă; Bis. Stavropoleos; Bis. Sf. Vineri-Drumul Taberei)10 februarie: Sf. Haralambie (Bis. Sf. Dumitru; Bis. Oţetari; Bis. Sf. Vasile; Bis. Sf. Stelian-Lucaci; Măn. Mihai Vodă; Bis. Titulescu; Schitul Darvari; Bis. Delea Veche; Bis. Paraclisului Patriarhiei; Bis. Stavropoleos; Capela Ortodoxă „Sf. Mina" din incinta Institutului de Medicină Legală Bucureşti; Bis. Manu Cavafu)11 februarie: Sf. Vlasie (Măn. Mihai Vodă)17 februarie: Sf. Teodor Tiron (Bis. Sf. Vasile; Măn. Mihai Vodă)23 februarie: Sf. Policarp (Măn. Radu Vodă; Schitul Darvari)MARTIE

2 martie: Sf. Nicolae Planas (Bis. Rusă)4 martie: Sf. Gherasim (Schitul Darvari)9 martie: Sf. 40 de Mucenici (Măn. Antim; Schitul Darvari; Măn. Mihai Vodă; Bis. Sf. Alexie; Bis. Dichiu; Bis. Icoanei)17 martie: Sf. Alexie (Schitul Darvari; icoană la Bis. Sf. Alexie)20 martie: Sf. Mc. Ucişi în Mânăstirea Sf. Sava (Schitul Darvari)31 martie: Sf. Iona de Kiev (Bis. Rusă; Măn. Mihai Vodă)Duminica a 3-a din Postul Mare/Duminica Sf. Cruci (Bis. Sf. Vasile; Măn. Mihai Vodă; Bis. Stavropoleos; Bis. Paraclisului Patriarhiei; Bis. Podeanu; Bis. Precupeţii Noi)APRILIE

11 aprilie: Sf. Antipa (Bis. Sf. Dumitru)11 aprilie: Sf. Calinic (Măn. Cernica)20 aprilie: Sf. Daniel de Pereslav (Măn. Mihai Vodă)23 aprilie: Sf. Gheorghe (Bis. Sf. Vasile; Măn. Plumbuita; Bis. Paraclisului Patriarhiei; Măn. „Sfinţilor români"; mir şi ceară de la mormântul său din Lida la Bis. Boteanu)30 aprilie: Sf. Ignatie Briancianinov (Măn. Mihai Vodă)Săptămâna Mare: Măn. Mihai Vodă; Bis. Icoanei; Bis. Boteanu; Bis. Sf. Vasile; Bis. Stavropoleos; Bis. Paraclisului Patriarhiei; Bis. Podeanu; Catedrala Catolică Sf. Iosif; Bis. Italiană; Bis. Sapienţei; Bis. Precupeţii Noi


MAI

7 mai: Sf. Mc. Acachie (Măn. Antim)7 mai: Arătarea semnului Sf. Cruci pe cer la Ierusalim (Bis. Sf. Vasile; Măn. Mihai Vodă; Bis. Stavropoleos; Bis. Paraclisului Patriarhiei; Bis. Podeanu; Bis. Precupeţii Noi)8 mai: Sf. Ieremia Valahul (Catedrala Catolică Sf. Iosif)10 mai: Sf. Ap. Simon Zelotul (Bis. Podeanu)12 mai: Sf. Amfilohie de la Poceaev (veşmânt la Bis. Precupeţii Noi)21 mai: Sf. Constantin şi Elena (Patriarhie; Măn. Mihai Vodă; Bis. Sapienţei)22 mai: Sf. Rita (Catedrala Catolică Sf. Iosif)27 mai: Sf. Ioan Rusul (Măn. Mihai Vodă; Bis. Polizu)IUNIE

2 iunie: Sf. Ioan cel Nou de la Suceava (Măn. Plumbuita; Bis. Dichiu; veşmânt la Bis. Sf. Alexie; vată sfinţită la Bis. Precupeţii Noi)12 iunie: Sf. Onufrie cel Mare (Bis. Sf. Alexie)13 iunie: Sf. Anton de Padova (Catedrala Catolică Sf. Iosif; Bis. Sf. Tereza; Bis. Bărăţie; Bis. Pod Băneasa-Aviaţiei)24 iunie: Sf. Ioan Botezătorul/Naşterea (Bis. Sf. Vasile; Măn. Radu Vodă; Măn. Mihai Vodă; Bis.Icoanei)24 iunie: Sf. Mc. Panaghiotis (Măn. Mihai Vodă)29 iunie: Sf. Ap. Petru (Bis. Stavropoleos)30 iunie: Sf. Ap. Simon Zelotul (Bis. Podeanu)

IULIE

2 iulie: Aducerea Veşmântului Maicii Domnului (Măn. Mihai Vodă; Bis. Sapienţei; veşmânt atins de Brâu la Bis. Sf. Alexie)8 iulie: Sf. Procopie (Bis. Paraclisului Patriarhiei; Măn. Mihai Vodă)8 iulie: Sf. Mc. Epictet şi Astion (Bis. Eroii Revoluţiei; veşmînt la Bis. Precupeţii Noi)11 iulie: Sf. Olga (Bis. Sapienţei)14 iulie: Sf. Nicodim Aghioritul (Bis. Sapienţei)18 iulie : Sf. Mc. Emilian (Bis. Moghioroş)19 iulie: Sf. Serafim de Sarov (Măn. Mihai Vodă)26 iulie: Sf. Mc. Paraschevi (Măn. Antim; Bis. Sf. Vasile)27 iulie: Sf. Pantelimon (Bis. Sf. Dumitru; Măn Plumbuita; Bis. Sf. Alexie; Bis. Precupeţii Noi ; Bis. Sf. Pantelimon; Bis. Stavropoleos; Bis. Sf. Stelian-Lucaci; Bis. Sf. Antonie-Dr. Taberei; Bis. Sapienţei; Bis. Sf. Vineri-Drumul Taberei)30 iulie: Sf. Valentin (Bis. Delea Nouă)AUGUST

1 august: Scoaterea lemnului Sf. Cruci la Constantinopol (Bis. Sf. Vasile; Măn. Mihai Vodă; Bis. Stavropoleos; Bis. Paraclisului Patriarhiei; Bis. Podeanu; Bis. Precupeţii Noi)4 august: Sf. 7 Tineri din Efes (Măn. Mihai Vodă)4 august: Sf. Corneliu de Pereslav (Măn. Mihai Vodă)5 august: Sf. Ioan Iacob Hozevitul (Schitul Darvari; Măn. Mihai Vodă; Bis. Boteanu; Bis. Sf. Vineri-Drumul Taberei; Bis. Rusă; veşmânt la Bis. Icoanei)7 august: Sf. Nicanor (Bis. Sf. Dumitru)7 august: Sf. Teodora de la Sihla (Măn. Mihai Vodă; pietricică din peştera Sfintei la Bis. Sf. Alexie)11 august: Sf. Nifon (Măn. Mihai Vodă)15 august: Adormirea Maicii Domnului (fragment din piatra mormântului Maicii Domnului - Biserica Icoanei şi la Măn. Mihai Vodă; veşmânt preoţesc sfinţit la mormântul Maicii Domnului - Măn. Mihai Vodă)29 august: Sf. Ioan Botezătorul/Tăierea capului Sf. (Bis. Sf. Vasile; Măn. Radu Vodă; Măn. Mihai Vodă; Bis.Icoanei)30 august: Sf. Alexandru (Bis. Icoanei)31 august: Brâul Maicii Domnului (Măn. Mihai Vodă; Bis. Sapienţei; veşmânt atins de Brâu la Bis. Sf. Alexie)

SEPTEMBRIE

9 septembrie: Sf. Ana (Măn. Mihai Vodă)11 septembrie: Închinarea Sf. Cruci (Bis. Sf. Vasile; Măn. Mihai Vodă; Bis. Stavropoleos; Bis. Paraclisului Patriarhiei; Bis. Podeanu; Bis. Precupeţii Noi)11 septembrie: Sf. Xenia Petrovna (Măn. Mihai Vodă)14 septembrie: Înălţarea Sf. Cruci (Bis. Sf. Vasile; Măn. Mihai Vodă; Bis. Stavropoleos; Bis. Paraclisului Patriarhiei; Bis. Podeanu; Bis. Precupeţii Noi; + Catedr. Sf. Iosif ! - Spinul Cununii)20 septembrie: Sf. Eustaţie Plachida (Bis. Mătăsari; Măn. Mihai Vodă; Bis. Sapienţei)24 septembrie: Sf. Siluan Athonitul (Bis. Rusă; Schitul Darvari; Măn. Mihai Vodă)30 septembrie: Sf. Grigorie al Armeniei (Bis. Sf. Gheorghe Vechi)

OCTOMBRIE

1 octombrie: Acoperământul Maicii Domnului (Măn. Mihai Vodă; Bis. Sapienţei; veşmânt atins de Brâu la Bis. Sf. Alexie)1 octombrie: Sf. Tereza de Lisieux (Bis. Sf. Tereza)1 octombrie: Sf. Ioan Cucuzel (Bis. Sapienţei)2 octombrie: Sf. Ciprian (Bis. Zlătari; Măn. Mihai Vodă)5 octombrie: Sf. Faustina (Bis. Popa Chiţu; Măn. „Sf. Familie - Dămăroaia"; Catedrala Catolică Sf. Iosif)7 octombrie: Sff. Serghie şi Vah (Bis. Palatului Cotroceni)12 octombrie: Sf. Mc. Prov, Tarah şi Andronic (Schitul Darvari; Măn. Mihai Vodă)14 octombrie: Cuv. Parascheva (Măn. Mihai Vodă şi veşmânt; Bis. Titulescu; Bis. Dichiu; icoane la Bis. Precupeţii Noi şi la Bis. Sf. Gheorghe Nou; veşmânt la: Schitul Darvari, Bis. Sf. Alexie, Bis. Titulescu, Sf. Vineri-Drumul Taberei, Bis. Dna. Oltea, Bis. Sf. Gheorghe Nou, Bis. Răzoare, Bis. Precupeţii Noi)15 octombrie: Sf. Teodor cel Sfintit de Sanaksar (Ushakov) (Măn. Mihai Vodă)22 octombrie: Sf. 7 Tineri din Efes (Măn. Mihai Vodă)23 octombrie: Sf. Teodor de Sanaksar (Măn. Mihai Vodă)24 octombrie: Sf. Sevastiana (Măn. Mihai Vodă)26 octombrie: Sf. Dimitrie Izvorâtorul de Mir (Măn. Mihai Vodă)27 octombrie: Sf. Dimitrie Basarabov (Patriarhie; veşmânt la Bis. Dna. Oltea)28 octombrie: Sf. Teofil cel Nebun ptr. Hristos (Măn. Mihai Vodă; Bis. Rusă) (10 nov. pe stil nou ?)28 octombrie: Sf. Dimitrie al Rostovului (Măn. Mihai Vodă)29 octombrie : Sf. Avram al Rostovului (Măn. Mihai Vodă)NOIEMBRIE

1 noiembrie: Sf. Dr. Cosma şi Damian (icoană la Bis. Colţea)9 noiembrie: Sf. Nectarie (Măn. Radu Vodă şi veşmânt la Schitul Darvari)11 noiembrie: Sf. Mina (Bis. Sf. Mina)13 noiembrie: Sf. Ioan Gură de Aur (Bis. Sf. Ecaterina; Măn. Mihai Vodă; Schitul Darvari)14 noiembrie: Sf. Grigorie Palama (Bis. Sapienţei)20 noiembrie: Sf. Grigorie Decapolitul (Bis. Hagiu; veşmânt la Bis. Sf. Alexie)23 noiembrie: Sf. Antonie de la Iezeru-Vâlcea (Bis. Sf. Antonie-Dr. Taberei; Schitul Darvari)24 noiembrie: Sf. Clement (Măn. Mihai Vodă)25 noiembrie: Sf. Ecaterina (Măn. Mihai Vodă; Capela Leagănului de Copii „Sf. Ecaterina"; Bis. Colţea; Bis. Belvedere; Bis. Precupeţii Noi; Bis. Sf. Ecaterina)25 noiembrie: Sf. Mercurie (Măn. Mihai Vodă; Bis. Sf. Mercurie)26 noiembrie: Sf. Stelian (Bis. Sf. Stelian-Lucaci; Măn. Mihai Vodă; Bis. Icoanei)27 noiembrie: Sf. Onufrie (Bis. Sf. Stelian-Lucaci)30 noiembrie: Sf. Andrei (Măn. Mihai Vodă; Bis. Chitila; Bis. Rusă; Bis. Stavropoleos; Măn. „Sfinţilor români"; Bis. Sapienţei; Bis. Precupeţii Noi)DECEMBRIE

3 decembrie: Sf. Gheorghe de la Cernica (Măn. Cernica)4 decembrie: Sf. Varvara (Măn. Mihai Vodă)5 decembrie: Sf. Sava (Bis. Sapienţei)5 decembrie: Sf. Sava şi Sf. Anastasie (Măn. Mihai Vodă)6 decembrie: Sf. Nicolae (Bis. Sf. Gheorghe Nou; Măn. Plumbuita; Măn. Mihai Vodă; Bis. Titulescu; Bis. Rusă; Bis. Sapienţei; Bis. Negustori; icoane la Bis. Blănari, Măn. Mărcuţa şi Măn. Antim)7 decembrie: Sf. Filofteia (icoană la Măn. Antim)7 decembrie: Sf. Ambrozie (Schitul Darvari; Bis. Sf. Ambrozie; Măn. „Sfinţilor români")8 decembrie: Sf. Patapie (veşmânt la Bis. Icoanei)12 decembrie: Sf. Spiridon al Trimitundei (Bis. Sf. Spiridon; Măn. Mihai Vodă; Bis. Delea Veche; Bis. Sf. Spiridon Vechi - Operetă; icoană la Bis. Sf. Spiridon Vechi - Operetă)13 decembrie: Sf. Auxenţiu (Măn. Mihai Vodă)13 decembrie: Sf. Mardarie (Bis. Sapienţei)15 decembrie: Sf. Elefterie (Bis. Sf. Vasile; Bis. Sf. Stelian-Lucaci; Schitul Darvari; Biserica Sf. Elefterie Nou)17 decembrie: Sf. Dionisie Zakintos (Măn. Mihai Vodă)18 decembrie: Sf. Modest (Bis. Icoanei; Bis. Sapienţei)20 decembrie: Sf. Ignatie Teoforul (Schitul Darvari; Bis. Stavropoleos)27 decembrie: Sf. Ştefan (Măn. Mihai Vodă; Bis. Dichiu)29 decembrie: Sf. 14000 Prunci Mucenici (Măn. Mihai Vodă; Bis. Rusă)

3 comentarii:

 1. Imi doream de mult o lista cu sf.Moaste din Bucuresti, felicitari si mii de multumiri!
  Un blog pe care il voi rasfoi cu multa placere de acum incolo, tot ce cuprinde este foarte folositor.
  Doamne ajuta!

  RăspundețiȘtergere
 2. Buna seara, buna ziua,
  Sunt administratorul blogului http://amdtitan.blogspot.com/
  Administrez separat un blog dedicat sfintelor moaste.
  Blogul Dvs. l-am mentionat pe blogul: http://sfintemoaste.blogspot.com/
  Continutul blogului meu a fost verificat de hristianstvo cand era pe situl bisericii Acoperamantul Maicii Domnului Titan http://dan.somnea.free.fr/CH/ al carui administrator sunt de asemeni. Sunt prof universitar pensionar am 68 ani.
  Hristianstvo stie de mine.
  Sunt specialist IT&C: (http://dan.somnea.free.fr/2C/), analiza datelor etc.: (http://dan.somnea.free.fr/DAR/), linux (http://dansomnea.tripod.com/linux_diary), si wireless (http://dansomnea.tripod.com/diary/)
  Slavit sa fie Domnul !
  28 oct 2010 orele 9:00 ora Frantei (asa e setat PC-ul)

  RăspundețiȘtergere
 3. Superbe fotografii! Pacat ca nu scrie la fiecare ce reprezinta.

  RăspundețiȘtergere